Opłata konsumencka wg. dyrektywy SUP (Single Use Plastic)

2023-12-29
Od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami z tworzyw sztucznych oraz o opłacie produktowej i rozszerzonej odpowiedzialności podmiotów wprowadzających do obrotu m. in. opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Nowe przepisy dotykają użytkowników końcowych tych opakowań. Konsumenci nabywający żywność lub napoje zapakowane w jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych, będą musieli liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 0,20zł netto od jednego kubka i 0,25zł netto od jednego pojemnika.
Od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami z tworzyw sztucznych oraz o opłacie produktowej i rozszerzonej odpowiedzialności podmiotów wprowadzających do obrotu m. in. opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Nowe przepisy dotykają użytkowników końcowych tych opakowań. Konsumenci nabywający żywność lub napoje zapakowane w jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych, będą musieli liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 0,20zł netto od jednego kubka i 0,25zł netto od jednego pojemnika.